Giới thiệu

Các Số Tài Khoản
1-   Ngân hàng ViệtComBank ( VCB): 0501000005752
Chủ Tài Khoản: Nguyễn Duy Thành mở tại Chi Nhánh Tân Sơn Nhất TP.HCM
2-   Ngân hàng Sacombank ( STB): 060063981187
Chủ Tài Khoản: Nguyễn Duy Thành mở tại Chi Nhánh TP.HCM
3-   Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ( ACB): 156381529
Chủ Tài Khoản: Nguyễn Duy Thành mở tại Chi Nhánh TP.HCM
4 - Ngân hàng Đông Á: 0109103660
Chủ Tài Khoản: Nguyễn Duy Thành mở tại Chi Nhánh TP.HCM
5 - Ngân hàng NNPT Nông Thôn ( Agribank): 6400-205-360-079
Chủ Tài Khoản: Ông Nguyễn Duy Thành mở tại Chi Nhánh TP.HCM